Metalbetegnelse

Til medlemmernes orientering

Hvis du har svært ved at forstå alle forkortelserne på møntlisten skal vi her gøre rede for dem der er mest anvendt:

Gu (Au)= Guld Sø (Ag)= Sølv Br. = Bronze
Fe = Jern Ks = kantskade Bl.f = blanketfejl
Tæ = tæret Ru = rusten Ir = irret
Pl = plettet Pu = pusset Re = renset
Perf. = perforeret Br. Sp. = brosche spor Sv.pr. = svagt præg
Bu = buklet
Kvalitets bemærkninger

Unc. Ucirkuleret Mønt 0 = fejlfri Mønt
01 = meget pænt eksemplar 1+ = Pænt eksemplar
1 = Acceptabelt eksemplar 1- = noget slidt Mønt
2 = dårlig eksemplar 3 Meget dårlig eksemplar
Vk = Varieret Kvalitet
1+ – 01 betyder at den ligger mellem 1+ og 01
1(+) er mellem 1 og 1+

Bemærninger som anvendes om mønters udsende og fejl eller mangler:
Der er anvendt “små” bogstaver.
h. = hak/hakker, ri. = rids/ridser, ks. = kantskade, bl.f. = blanketfejl, f.f. = fejlfarve, tæ. = tæret,
ru. = rustet, ir. = irret, m.f. = misfarvet, skj. = skjoldet, pl. = plet, fl. = flere, d.b. = dårlig bund,
pu. = pudset, re. = kraftig renset, lak. = lakeret, perf. = perforeret, br.sp. = broche eller loddespor,
sv.pr. = svag præget mønt, sk. = skadet/skæv, bu. = buklet, sm. = små, st. = stor, vk. = varierende
kvalitet, hvor der flere mønter i et lot, vm. = vandmærke i sedler, pæn = ved en mønt uden nævneværdige fejl
bør ses = dårlig mønt som er vanskelig at vurdere, så kan man jo selv se om det er en mønt man alligevel godt
vil eje, jubi. Erindrings-/jubilæumsmønt.

Kataloger som bliver brugt til prisansættelse er som følgende:

Gamle danske mærket med H = Holger Hedes nummerbetegnelse
Danmark og Skandinavien er prisansat efter Sieg´s Kataloger
Danske og Sønderjyske sedler mærket med S = Sieg´s seddelkatalog
Danske og Sønderjyske sedler mærket med Dss. = Det store sønderjyske ( nødpengeseddel katalog)
Udlandske mønter mærket med Km. = World Coin
Udenlandske sedler P= World Paper Money
Bogstaverne C = Craig- nummeret og Y = Yeoman- nummer