Forsikring

Forsikring på mønt og frimærke samlinger

Når der er tale om store samlinger er det vigtigt at undersøge sin egen forsikring, Hovedparten af alle forsikringsselskaber dækker normalt kun op til 15% af ens indbo, hvis værdien af samlingen ikke kan indholdes i de nævnte dækninger er det derfor mulighed for at udvide med en ekstraforsikring så der dækkes mere.
Forsikringen dækker ved brand- og vandskader, samt ved indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri er det vigtigt, at bygningen eller lokalet er forsvarligt aflåst, forsikringen dækker heller ikke hvis der er tale om tyveri hvis boligen har været ubeboet mere end 2 måneder.
Når samlingen sættes til salg eller er i kommission, og den ikke befinder sig på forsikringsstedet mere, er det vigtigt at undersøge, hvilken forsikringsdækning du/I har. På familiens basisforsikring vil samlingen ofte være dækket de første 2 måneder, samlingen befinder sig uden forsikringsstedet med salg for øjet, forsikringen vil normalt være dækket for de skader, som hvis samlingen befandt sig på forsikringsstedet.
Der er derfor ikke et klart tilsagn om dækning, da det ikke er meningen, at samlingen vender tilbage til forsikringsstedet. I de situationer vil det være en god ide, at kontakte sit forsikringsselskab for at afklare hvordan samlingen vil være dækket.
Hvis man ikke opnår en aftale med sit forsikringsselskab, kan man risikere at en eventuel skade afvises.
Er der yderligere spørgsmål kan I få vejledning ved forsikringsoplysningen som har deres vigtigst opgave i at vejlede forsikringstagere, så de er bedst mulig dækket på alle ens forsikringer. www.forsikringsoplysningen.dk