Medlemskab

Klubben har et årskontingent på 150 kr.

I indmeldelsesåret er man gratis medlem frem til den årlige generalforsamling den 3. tirsdag i oktober.
Klubben benytter Spar nord og kontingentet kan betales på netbank
Kto.nr. 9367-4586843422 eller på et møde

Hvis du kunne tænke dig at møde andre, som også har denne interesse at samle på mønter, eller blot vil udvide din viden herom, kan du uforpligtende møde op i klubben for at se hvordan et klubmøde forløber. Eller du er velkommen til at kontakte Klubbens formand, her kan du få mere informationer om hvor og hvornår næste klubmøde er.
Alle klubbens møder afholdes i Støvringhallens Cafeterie og mødet starter med fremlæggelse af anvisningsmaterialet kl.18.30 og anvisningssalg kl. 19.15

Formand Inge Marie Hansen kan kontaktes på tlf. 28311744 eller
mail: inhan1254@icloud.com

Klubbens anvisniningssalg byder på mange spændende ting som Danske, Udenlandske, mønter.
Også medaljer, poletter og lignende vil være at se på auktionerne
.
Du/I vil være velkommen til at, møde til en sådan aften