Elleore

Viste du!
Verdens mindste kongerige ligger ude midt i Roskilde fjord? Det hedder Elleore og ligner meget en fredelig fugleø, hvis man da sejler tæt forbi øen, men det skal man ikke tage fejl af Kongeriget Elleore har skam både et regentpar, et rigsråd, ministre og dens egne love.
Fra Vedderlev havn går der en færge til Elleore, et moderne, ældre håndreven (til tider motordreven) fartøj, der tidligere havde både 1. og 2. klasse, men da man ikke kunne se forskel på disse klasser besluttede man i demokratiet navn at gå over til fællesklasse.
For at komme med færgen, skal man være eltisk borger, dette kan man kun blive hvis man er over 12 år eller har gået på Kildegaard privatskole, eller er anbefalet af mindst 2 elliske borgere,
Man skal huske at stille sit ur 12 minutter tilbage fra dansk tid til ellisk tid og så være opmærksom på de strenge toldregler. Det er absout forbudt at medtage sardiner på dåse, da det er dyrplageri, bogen om Robinson Cruose vil blive kastet overbord, da dens usande beretning om det vanskelige liv på en ø kan nedbryde moralen.
Der er også mulighed for at komme for retten og hvis man dømmes lyder straffen på 11 minutter og 17 sekunders ophold på en lille ø beliggende nordøst for Elleore.
Elleore har ligesom alle andre riger deres egen møntfod både sedler og mønter, frimærker og julemærker,og deres største krise var da også med Danmark som de jo er omgivet af. Øen må da også kun betrædes 1 uge om året, uge 32 den øvrige tid er det fuglenes.
For at sikre kongeriget i denne korte tid må det opretholde et forsvar, var der oprindelig Løvejægerkorpset, Gendarmkorpset og Konstabelkorpset. Konstabelkorpset blev afskaffet i 1970og gendarmkorpset har man ikke set længe.Riget klarer sig nu medLøvejægerkorpset, der er velbevæbnet og klar til at forsvarre Elleore med både, pusterør, vandkanoner og lakridskonfekt.